Giới thiệu

Phương pháp
và nội dung nghiên cứu

bg-blur
Phương pháp nghiên cứu
Thái Độ và Hành Vi

TÌM HIỂU VỀ THÓI QUEN MUA SẮM VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM 

(USAGE & ATTITUDE - U & A)

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hành vi và thói quen sử dụng sản phẩm/dịch vụ (USAGE & ATTITUDE -  gọi tắt là U & A) là một phương pháp để phân tích hành vi của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu U&A sẽ giúp cho doanh nghiệp quan sát các xu hướng mới nhất trong hành vi của người tiêu dùng và thúc đẩy việc chấp nhận và mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Nghiên cứu U&A còn giúp các doanh nghiệp theo dõi thói quen sử dụng của người tiêu dùng cho cụ thể sản phẩm/thương hiệu của mình. Từ đó doanh nghiệp sẽ hiểu được mức độ nhận thức và mức độ sử dụng thương hiệu đang tốt hay xấu. Đây là nền tảng để tận dụng tối đa cơ hội thị trường, thúc đẩy tăng trưởng.

9 Common Types of Customers in Retail (and How to Sell to Them) - Vend Retail Blog

Nội dung nghiên cứu

Tuỳ theo đặc thù của từng sản phẩm/ dịch vụ và yêu cầu của khách hàng mà CI Research sẽ thiết kế nội dung nghiên cứu phù hợp. Tuy nhiên, nội dung cơ bản của một nghiên cứu về thái độ và hành vi bao gồm:

 • Tổng quan về thông tin nhân khẩu học của người tiêu dùng: Độ tuổi, giới tính, khu vực, nghề nghiệp,…

 • Thông tin hành vi mua hàng:  loại sản phẩm/dịch vụ, tần suất mua hàng,  số lượng, kích cỡ

 • Kênh thông tin tham khảo khi mua hàng và kênh kênh tiếp thị hiệu quả

 • Nơi mua hàng và lý do lựa chọn nơi mua 

 • Các chương trình khuyến mãi nhận được và ưa thích 

 • Động lực và rào cản khi người tiêu dùng mua dùng sản phẩm  

 • Các thương hiệu thường dùng, dự định dùng và từ chối dùng

 • Lý do sử dụng nhãn hiệu thường xuyên

 • Lý do từ chối không dùng thương hiệu

 • Yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn thương hiệu

 • Nhận dạng các sản phẩm và thương hiệu thay thế

 • Đánh giá mức độ hài lòng tổng thể về thương hiệu

Ứng dụng

Loại hình nghiên cứu này dành cho các doanh nghiệp muốn thấu hiểu thị trường và người tiêu dùng trước khi chính thức tung sản phẩm với qui mô lớn ra thị trường. 

Nghiên cứu này cũng có thể dành cho doanh nghiệp đã tung sản phẩm ra thị trường nhưng với sự thay đổi không ngừng của bối cảnh công nghệ ngày nay, kéo theo sự thay đổi hành vi người tiêu dùng, do đó doanh nghiệp cần đánh giá lại thói quen và hành vi sử dụng sản phẩm để tối ưu hoá cơ hội thị trường. 

Do vậy lĩnh vực ứng dụng cho loại hình nghiên cứu này rất đa dạng cho cả B2C và B2B , bao gồm các các ngành FMCG đến sản phẩm dịch vụ khác nhau .