Phi chính phủ

Phi chính phủ

Ngày đăng
24 tháng 08, 2023
Phi chính phủ
Tổ chức Phi chính phủ (NGO) đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động phục vụ lợi ích công cộng, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tiến bộ. Từ việc tìm hiểu cuộc sống và tâm tư của nhiều đối tượng đặc biệt như phụ nữ, trẻ em và những người đối diện với bất bình đẳng xã hội, Tổ chức Phi chính phủ đưa ra các chương trình hỗ trợ cần thiết và đóng góp vào sự phát triển và hoàn thiện xã hội. Tuy nhiên, để có thể có sự thấu hiểu sâu sắc và đưa ra các hoạt động hỗ trợ phù hợp và thiết thực, việc thực hiện các nghiên cứu với các đối tượng cần quan tâm giúp Tổ chức Phi Chính Phủ có bước chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai các hoạt động thực tế, cũng như có thể đánh giá lại hiệu quả của các hoạt động tài trợ.

Các loại hình nghiên cứu thị trường cho Tổ chức Phi chính phủ

Với mục tiêu giúp Tổ chức Phi chính phủ hiểu rõ Xã hội & Con người Việt Nam, chúng tôi có thể thực hiện các loại hình nghiên cứu thị trường sau đây:

  1. Nghiên cứu hành vi U&A (Usage and Attitude)

  • Xác định thái độ và quan điểm của nhóm đối tượng cụ thể về một chủ đề nào đó.

  • Tìm hiểu nhu cầu và mong đợi của nhóm đối tượng cụ thể trong những hoàn cảnh xã hội đặc biệt.

  1. Đánh giá chất lượng của các Hoạt động đề ra bởi Tổ chức Phi chính phủ

  • Đánh giá các hoạt động đã/đang hoặc sắp được thực hiện bởi Tổ chức Phi chính phủ.

  • Đo lường mức độ hài lòng và mức độ nâng cao chất lượng đời sống của hoạt động đó.

  1. Đánh giá Ý tưởng/ Sản phẩm/chương trình mới (Concept test /Product test)

  • Đánh giá mức độ quan tâm của các đối tượng đối với ý tưởng/sản phẩm/chương trình mới.

  • Xác định điểm độc đáo giúp ý tưởng/sản phẩm có tiềm năng thành công.

  • Thu thập phản hồi để cải thiện ý tưởng/sản phẩm.

Các Phương pháp thực hiện 

☑ Nghiên cứu tại bàn (Desk research) 

☑ Phỏng vấn chuyên sâu  (Indepth interview – IDI)

☑ Thảo luận nhóm (Focus group discussion – FGD)

🗆 Nghiên cứu khách hàng bí mật (Mystery Shopper)

☑ Nghiên cứu định lượng (Quantitative Survey)

🗆  Thử nghiệm sản phẩm tập trung (Central location test – CLT)

🗆 Thử nghiệm sản phẩm tại nhà (Home In use Test – HIV)

🗆  Thống kê toàn diện số lượng kênh phân phối /các điểm bán (Census)

🗆  Theo dõi tình hình kinh doanh các điểm bán (Retail Audit)

Sử dụng Dịch vụ nghiên cứu thị trường giúp Tổ chức Phi chính phủ tiếp cận và hiểu rõ hơn về các đối tượng yếu thế trong xã hội, nhằm hỗ trợ họ và đóng góp vào sự nhân văn và phát triển của xã hội.

Liên hệ với chúng tôi ngay để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể hỗ trợ các Tổ chức Phi chính phủ trong các dự án nghiên cứu!

 

Chia sẻ
Copy link
Đã copy link
Facebook