Tin tức & Sự kiện
Nơi tổng hợp những tin tức và sự kiện mới nhất
liên quan đến biến động và kiến thức thị trường.
bg-blur
Tin tức & Sự kiện
Bạn cần tìm thông tin gì?
item.title
FastGo không thể đi, bởi thủ tục tại Việt Nam
Theo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương, FastGo chưa đủ điều kiện để được phê duyệt cho giai đoạn thử nghiệm, cũng không được đăng ký làm nền tảng công nghệ.
item.title
Xuất hiện đối thủ mới trong ứng dụng đặt xe "Be Group"
item.title
Tổng thể về các ứng dụng đặt xe đang có mặt tại thị trường Việt Nam