Chính sách

Chính sách dịch vụ & bảo hành

Trong trường hợp khi pitching, CI Research đã được thông báo win dự án qua email. Nếu khách hàng có yêu cầu thay đổi và tạm hoãn thì thông báo cho chúng tôi trong vòng 3 ngày.

Sau khi hoàn tất báo cáo cuối cùng, CI Research đảm bảo độ chính xác như đã cam kết trong vòng 6 tháng khi dùng số liệu.

Trong 3 tháng đầu tiên sau khi hoàn tất báo cáo cuối cùng nếu khách hàng cần bổ sung thêm thông tin cơ bản khác, CI Research sẽ thực hiện không tính phụ phí phát sinh tại các TP có nhân sự địa phương.